Přeskočit navigaci

Báňský záchranář četař potápěčů

Charakteristika

Báňský záchranář četař potápěčů řídí práce pod vodní hladinou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Činnosti

 • Poskytnutí první pomoci.
 • Řízení a vykonávání odborných a speciálních prací pod vodní hladinou.
 • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.