Přeskočit navigaci

Dělník servisu motorových vozidel

Charakteristika

Dělník servisu motorových vozidel vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Činnosti

  • Manipulační práce.
  • Montáž základního příslušenství motorových vozidel.
  • Montáže a demontáže součástí, dílů (včetně karosářských) a celků silničních motorových vozidel, použití potřebného nářadí, nástrojů, strojů a zařízení.
  • Ošetřování vozidel, ruční a mechanizované čištění, drobné opravy laku karosérie.
  • Provádění předprodejních servisních prohlídek.
  • Spolupráce při náročnějších opravách silničních motorových vozidel.
  • Výměna provozních náplní.
  • Zajišťování náhradních dílů a provozních náplní vozidel.
  • Základní údržba, jednoduché opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin vozidla.
  • Zhotovování jednoduchých součástí vozidel nebo jejich renovace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.