Přeskočit navigaci

Správce tiskových dat

Charakteristika

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických tiskovin, kontroluje jejich bezchybnost, provádí jejich archivaci a veškerou agendu při manipulaci s datovými soubory.

Činnosti

  • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
  • Komunikace se zákazníky s pomocí příslušných počítačových programů.
  • Kontrola bezchybnosti datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí kontrolních počítačových programů.
  • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivovaci zpracovaných zdrojových datových souborů periodických i neperiodických tiskovin a další vedení nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
  • Přijímání a odesílání datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73210 - Pracovníci přípravy tisku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání