Přeskočit navigaci

Detašér čistírny a prádelny

Charakteristika

Detašér čistírny a prádelny odstraňuje skvrny z oděvů, prádla nebo jiných textilních, usňových nebo kožešinových výrobků.

Činnosti

 • Identifikace textilních materiálů a funkčních textilií.
 • Odstraňování skvrn před čištěním nebo praním a po vyčištění nebo vyprání (detašování).
 • Provádění detaše, předdetaše a předkartáčování.
 • Provádění drobných oprav nebo úprav oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů.
 • Provádění retušovacích operací na textilních materiálech.
 • Provádění zkoušek na určení druhu textilního materiálu.
 • Rozhodování o opakovaném postupu čištění nebo praní.
 • Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění a stálosti vybarvení.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola čištění nebo vyprání zakázek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8157 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 00 14 723
81570 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání