Přeskočit navigaci

Pracovník pronájmu prádla

Charakteristika

Pracovník pronájmu prádla zajišťuje komplexní servis pronajatého rovného prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků.

Činnosti

 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů v provozu prádelny.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla a oděvů.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Svoz znečištěných zakázek ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení rovného a tvarového prádla, oděvů a jiných výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52491 - Pracovníci v půjčovnách 00 00
81570 - Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání