Přeskočit navigaci

Úpravář oděvů

Charakteristika

Úpravář oděvů upravuje dámské a pánské oděvní výrobky dle tělesných rozměrů nebo požadavků zákazníka, provádí opravy různých oděvních výrobků.

Činnosti

  • Dohotovení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
  • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba a seřizování, výměna nití, jehel a příslušenství.
  • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
  • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
  • Uspořádání pracoviště.
  • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
  • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
  • Zjišťování vad výrobků – materiálových, výrobních, vzniklých používáním.
  • Zkoušení oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.
  • Žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75311 - Krejčí 00 18 222

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání