Přeskočit navigaci

Výrobce pánských obleků

Charakteristika

Výrobce pánských obleků zhotovuje pánské kalhoty, vesty a saka z různých textilních materiálů a galanterie.

Činnosti

 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Konstruování základního střihu a jeho modelová úprava.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Označování a kontrola dílů a součástí.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Pokládání a vrstvení textilií, kreslení nebo přenos střihových poloh.
 • Přejímka, výběr, kontrola a příprava příslušných materiálů.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů.
 • Sestavení střihových poloh s ohledem na strukturu a vzor materiálu a optimální využití materiálu.
 • Stanovení spotřeby materiálu.
 • Stanovení technologie práce – pracovního postupu.
 • Stříhání či jiné oddělování (řezání, vysekávání) dílů a součástí výrobku.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Uspořádání pracoviště.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Zjišťování tělesných rozměrů zákazníků, poskytování rad ve vhodnosti zvolené fazóny.
 • Zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka, požadavkům návrháře, provádění změn fazóny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci 00 18 235
75311 - Krejčí 00 18 222

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání