Přeskočit navigaci

Montér tepelných izolací technologických zařízení

Charakteristika

Montér tepelných izolací technologických zařízení zhotovuje a opravuje tepelné izolace technologických zařízení jako vzduchotechnické kanály a potrubí s chladicími nebo topnými médii.

Činnosti

  • Doprava a příprava materiálů k použití.
  • Kontrola provedených prací.
  • Návrh pracovních postupů montáže a oprav tepelných izolací.
  • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
  • Zhotovení a opravy tepelných izolací technologických zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71240 - Izolatéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.