Přeskočit navigaci

Osazovač

Charakteristika

Osazovač osazuje kotvené i nekotvené výrobky z kamene.

Činnosti

 • Kontrola konstrukčního podkladu pod kamenické obklady a dlažby.
 • Kontrola kvality kamenických výrobků na stavbě.
 • Osazování a kotvení kamenických obkladů na svislých plochách budov.
 • Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů.
 • Přesun, uložení a ochrana kamenických výrobků proti poškození.
 • Úprava tvarů a rozměrů kamenických výrobků na místě osazování broušením, sekáním, vrtáním a řezáním.
 • Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků.
 • Zhotovování a úprava podkladu pro kamenické obklady, dlažby a schodiště; doprava, uložení a ochrana kamenických výrobků proti poškození.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71130 - Kameníci, řezači a brusiči kamene 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání