Přeskočit navigaci

Brusič a frézař kamene

Charakteristika

Brusič a frézař kamene ručně i strojně brousí a leští kámen, řeže kámen na frézách.

Činnosti

  • Broušení a leštění přírodního kamene ručně a strojně brousicím ramenem a na poloautomatických strojích.
  • Vertikální a horizontální řezání kamene a kamenických výrobků kotoučovými pilami.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
  • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Raynaudův syndrom.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71130 - Kameníci, řezači a brusiči kamene 00 00
8114 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 28 884 00
81142 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání