Přeskočit navigaci

Montér hydroizolací spodní stavby

Charakteristika

Montér hydroizolací spodní stavby zhotovuje vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě, agresivním plynům a bludným proudům.

Činnosti

  • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
  • Kontrola provedených prací.
  • Návrh pracovních postupů zhotovování hydroizolací spodní stavby.
  • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na místo zpracování.
  • Úprava podkladu pro izolace.
  • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
  • Zhotovení hydroizolací spodní stavby včetně řešení detailů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71240 - Izolatéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.