Přeskočit navigaci

Montér hydroizolací plochých střech

Charakteristika

Montér hydroizolací plochých střech zhotovuje, opravuje a udržuje tepelněizolační a hydroizolační vrstvy střešního pláště plochých střech.

Činnosti

  • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
  • Kontrola provedených prací.
  • Návrh pracovních postupů zhotovování tepelných izolací a hydroizolací plochých střech.
  • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na střechu.
  • Úprava podkladu pro izolace.
  • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
  • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací včetně řešení detailů – úprava izolací u nástřešních těles, odvodnění střech aj.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71240 - Izolatéři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.