Přeskočit navigaci

Pracovník skladování a distribuce potravin

Charakteristika

Pracovník skladování a distribuce potravin skladuje, uchovává, balí a expeduje potravinářské výrobky.

Činnosti

  • Kontrola skladovacích podmínek a jejich regulace.
  • Obsluha zařízení sloužícího k plnění potravinářských výrobků do obalů a jejich značení.
  • Obsluha zařízení, které slouží k expedici potravinářských výrobků.
  • Pořizování záznamů základní evidence ve skladech a při expedici.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.
  • Příjem, obsluha zařízení potřebného k uskladnění a potravinářských výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
81601 - Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb 19 931 00
81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 19 856 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00
81606 - Obsluha strojů na zpracování mouky 00 00
81607 - Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa 21 532 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00
8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 17 573 00
81830 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 00 00
8344 - Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci 21 819 19 363
83443 - Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 21 076 19 226

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.