Přeskočit navigaci

Pracovník výroby potravin

Charakteristika

Pracovník výroby potravin vyrábí potraviny dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Činnosti

  • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
  • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
  • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.
  • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
  • Smyslové posuzování jakosti a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
  • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81601 - Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb 19 931 00
81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 19 856 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00
81604 - Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) 00 00
81605 - Obsluha strojů na výrobu nápojů 00 00
81606 - Obsluha strojů na zpracování mouky 00 00
81607 - Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa 21 532 00
81609 - Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků 24 045 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání