Přeskočit navigaci

Pracovník řemeslného zpracování čokolády

Charakteristika

Pracovník řemeslného zpracování čokolády zpracovává čokoládu ručně nebo strojně. Čokoládu rozpouští, temperuje, odlévá ji do forem, vyrábí ozdoby, náplně a dohotovuje jako pralinky nebo tabulkovou čokoládu.

Činnosti

  • Balení výrobků.
  • Expedice hotových výrobků.
  • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
  • Prodej výrobků.
  • Příjem surovin a jejich uskladnění.
  • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
  • Řemeslná výroba čokolády a výrobků z ní.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7512 - Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek 15 484 18 661
75123 - Výrobci cukrovinek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.