Přeskočit navigaci

Pracovník výroby těstovin

Charakteristika

Pracovník výroby těstovin řídí výrobu těstovin v pracovní směně. Pracuje podle stanovených příkazů, postupů a receptur. Organizuje běžnou i hygienickou údržbu, malé opravy a především vnitřní čištění strojů a zařízení včetně matric.

Činnosti

  • Balení výrobků.
  • Kontrola a regulace podmínek skladování.
  • Posuzování jakosti surovin pro výrobu těstovin a hotových výrobků.
  • Provádění drobných oprav a hygienické údržby strojů a zařízení pro výrobu těstovin.
  • Přijímání surovin a jejich uskladnění.
  • Příprava a úprava surovin pro výrobu těstovin.
  • Řízení, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu těstovin (dávkovače, míchací zařízení, těstárenský lis, sušárna, celá kontinuální linka).
  • Skladování a expedice hotových výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7512 - Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek 14 178 18 006
75121 - Pekaři 15 510 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 19 121 00
81602 - Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek 18 246 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání