Přeskočit navigaci

Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb

Charakteristika

Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro prodejní prostory a zařízení, přepravní prostředky.
  • Prodej masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
  • Příjem, základní evidence a posuzování jakosti masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
  • Skladování masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5223 - Prodavači v prodejnách 14 620 16 396
52232 - Prodavači potravinářského zboží 13 652 16 444

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.