Přeskočit navigaci

Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich

Charakteristika

Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich zajišťuje příjem, přípravu, porcování masa, balení, označování a expedici masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Činnosti

  • Balení, označování a expedice masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
  • Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
  • Příprava a porcování masa.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8183 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 17 573 00
81830 - Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.