Přeskočit navigaci

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže

Charakteristika

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže zajišťuje navěšování drůbeže, omračování, vykrvování a škubání jejich těl, konečnou úpravu, vychlazování drůbežího masa a drobů a provádí jatečnou úpravu a porcování drůbeže.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro jatky.
  • Napařování, škubání drůbeže a kuchání drůbeže.
  • Navěšování drůbeže.
  • Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže.
  • Omračování a vykrvování drůbeže.
  • Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů.
  • Přeprava drůbeže na porážku a přísun k lince na zpracování drůbeže.
  • Vychlazování, porcování, balení a skladování drůbežího masa, drůbežích dílů a drobů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 863 00
75112 - Porážeči zvířat, bourači masa 00 00
75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 570 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.