Přeskočit navigaci

Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů

Charakteristika

Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů zajišťuje ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat, opracování, třídění, konzervaci a skladování střev, kůží a kostí, zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidaci.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
  • Konzervace a skladování farmaceutických surovin.
  • Opracování, třídění, konzervace a skladování střev.
  • Ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat.
  • Ošetření a skladování krve.
  • Třídění a skladování kostí.
  • Třídění, ošetření, konzervace a skladování kůží.
  • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 863 00
75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 570 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.