Přeskočit navigaci

Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů

Charakteristika

Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů zajišťuje ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat, opracování, třídění, konzervaci a skladování střev, kůží a kostí, zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidaci.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
  • Konzervace a skladování farmaceutických surovin.
  • Opracování, třídění, konzervace a skladování střev.
  • Ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat.
  • Ošetření a skladování krve.
  • Třídění a skladování kostí.
  • Třídění, ošetření, konzervace a skladování kůží.
  • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 19 405 00
75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 17 486 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.