Přeskočit navigaci

Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat

Charakteristika

Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat zajišťuje porážku jatečných zvířat a konečnou úpravu jejich těl, omračuje a vykrvuje jatečná zvířata, vykoluje, půlí a provádí jatečnou úpravu těl velkých jatečných zvířat.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro jatky.
  • Obsluha strojního zařízení jatek.
  • Omráčení a vykrvení jatečných zvířat.
  • Příjem jatečných zvířat na jatkách.
  • Těžení a třídění drobů jatečných zvířat.
  • Úprava povrchu těl jatečných zvířat.
  • Vykolování, půlení a konečná úprava těl jatečných zvířat.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 863 00
75112 - Porážeči zvířat, bourači masa 00 00
75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 18 570 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.