Přeskočit navigaci

Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat

Charakteristika

Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Činnosti

  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
  • Manipulace s přepravními prostředky.
  • Nakládka, přeprava a vykládka jatečných zvířat.
  • Provádění základní identifikace onemocnění a poranění jatečných zvířat.
  • Předporážkové ošetření a ustájení jatečných zvířat.
  • Přísun jatečných zvířat k porážení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 18 632 24 940
83321 - Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) 20 678 25 110

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.