Přeskočit navigaci

Interiérový architekt

Charakteristika

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2161 - Stavební architekti 00 31 027
21610 - Stavební architekti 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání