Přeskočit navigaci

Technik výtahů

Charakteristika

Technik výtahů zjišťuje, zda výtah splňuje požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti, a je odborně způsobilý k provádění odborných prohlídek a zkoušek výtahu.

Činnosti

  • Kontrola vybavení výtahu výstražnými tabulkami a značkami.
  • Ověřování odborné způsobilosti obsluhy.
  • Posuzování zařízení výtahu s technickou dokumentací a kontrola úplnosti technické dokumentace.
  • Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních.
  • Provádění odborných prohlídek a odborných zkoušek, zkoušek po opravách a podstatných změnách.
  • Zpracovávání zprávy o odborné prohlídce nebo odborné zkoušce.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání