Přeskočit navigaci

Výrobce bižuterie

Charakteristika

Výrobce bižuterie provádí odborné práce ve výrobě bižuterie.

Činnosti

  • Evidence vykonané práce.
  • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.
  • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
  • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
  • Příprava práce pro výrobní operace.
  • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě bižuterie.
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání