Přeskočit navigaci

Hradlař - hláskař

Charakteristika

Hradlař a hláskař zajišťuje bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Činnosti

  • Obsluha oddílových návěstidel, závor, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
  • Střežení přilehlých úseků trati.
  • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání