Přeskočit navigaci

Kamnář

Charakteristika

Kamnář provádí stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů včetně zkoušek jejich zapojení.

Činnosti

  • Odstraňování závad v kouřovodech.
  • Provádění odborných prací při stavbě, přestavbě, rozebírání a opravách sporáků, kamen a krbů.
  • Provádění zkoušek zapojení dle norem a protipožárních předpisů.
  • Příprava pracoviště, pracovních nástrojů a materiálu.
  • Stavba a opravy kachlových a historických kamen.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání