Přeskočit navigaci

Pokrývač

Charakteristika

Pokrývač pokládá a opravuje krytiny střech a střešních konstrukcí.

Činnosti

  • Doprava materiálu na střechy a rovnání krytin.
  • Fixování spojů, okrajů a podpor a utěsňování.
  • Pokrývání a opravy střech uměleckých a historických památek.
  • Pokrývání a opravy střech zvláštních tvarů (např. kuželové, jehlanové).
  • Pokrývání tvarových štítů (barokních, renesančních), zdiva vikýřů, bran, komínových hlavic, apod. všemi druhy materiálu s příslušnou úpravou.
  • Provádění údržby a oprav krytin.
  • Prozatímní pokrývání střech.
  • Řezání, pokládání a upevňování krytin a izolačních materiálů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání