Přeskočit navigaci

Pokrývač

Charakteristika

Pokrývač pokládá a opravuje krytiny střech, opravuje střešní konstrukce, prování tepelné izolace a hydroizolace střešního pláště a osazuje střešní okna a prostupy.

Činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace pro pokrývání střešních konstrukcí.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence při práci ve výškách.
 • Montáž střešních oken a střešních prostupů.
 • Montáž, demontáž a opravy střešních krytin dle technologických postupů a s ohledem na druh použité krytiny a typ střešní konstrukce.
 • Ruční a strojní upravování rozměrů a tvarů krytin.
 • Ruční rozebírání, vytřiďování a opravy skládaných krytin všech druhů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na druh střešní konstrukce a vhodnosti podkladu pod krytinou.
 • Upravování a opravování podkladu pod střešní krytiny.
 • Výpočet ploch střech a výpočet spotřeby krytin, izolačních a spojovacích materiálů.
 • Zhotovování jednoduchých pracovních a ochranných lešení.
 • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací střešního pláště.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání