Přeskočit navigaci

Kameník

Charakteristika

Kameník opracovává přírodní kámen lámáním, štípáním, řezáním, broušením, leštěním ručně i strojně, osazuje kamenické výrobky.

Činnosti

  • Broušení a leštění tvarově náročných kamenických výrobků včetně ručního dopracovávání.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Obsluha strojů v kamenické výrobě.
  • Spárování a vyplňování spár.
  • Svislé osazování kotvených kamenných desek a bloků obkladů.
  • Údržba, oprava a obnova kamene.
  • Vodorovné kladení a osazování kamenných bloků a desek.
  • Výběr a příprava kamenných bloků.
  • Vytváření dekorativních prvků v kameni.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání