Přeskočit navigaci

Koksař

Charakteristika

Koksař obsluhuje zařízení koksárenské baterie pro výrobu koksu a koksochemické pro čištění koksárenského plynu a zpracování produktu koksování.

Činnosti

  • Expedice včetně nakládky výrobků koksovny
  • Obsluha strojního zařízení na dopravu uhelné vsázky, zařízení na mletí, třídění a míchání vsázky
  • Obsluha strojního zařízení při výrobě a zpracování metalurgického koksu
  • Přečerpávání, skladování a manipulace s vedlejšími produkty chemické části koksovny
  • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu
  • Regulace teplot a tahu v topném systému baterie
  • Údržba zdiva baterií
  • Vedení příslušných záznamů
  • Výroba benzolu, dehtu a síry obsluhou technologických zařízení pro zpracování vedlejších produktů
  • Zpracování odpadních vod biologickým čistícím procesem

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání