Přeskočit navigaci

Tiskař

Charakteristika

Tiskař zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na archových a kotoučových strojích využívajících proces tisku z plochy, výšky, hloubky, průtisku a digitálního tisku.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
  • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
  • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
  • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků tiskového stroje.
  • Příprava tisku a seřízení tiskového stroje k bezchybné produkci.
  • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
  • Výroba tištěných materiálů.
  • Zhotovení a kontrola tiskových forem.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání