Přeskočit navigaci

Kožešník

Charakteristika

Kožešník vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Činnosti

  • Krájení, napínání kožešin pro jednotlivé výrobky.
  • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
  • Propočítávání potřebného množství kožešin a usní pro výrobek.
  • Přibarvování srsti a podbarvování jednotlivých kožešin nebo kožešinových výrobků.
  • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení kožešin, usní a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
  • Rozdělování a třídění usní a kožešin podle kvality a barvy do výrobních svazků a vyspravení vad.
  • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
  • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.
  • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
  • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání