Přeskočit navigaci

Cukrář

Charakteristika

Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků a těst, případně zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Činnosti

 • Balení, aranžování a vystavování výrobků.
 • Expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Příprava a vytváření cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobků.
 • Příprava a vytváření slaných sušenek a jiných chuťovek.
 • Příprava, úprava a zdobení mražených krémů a zmrzlin.
 • Řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.
 • Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků.
 • Testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků.
 • Vedení technologických záznamů.
 • Výroba cukrářských těst, hmot,náplní a polev, zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání