Přeskočit navigaci

Pekař

Charakteristika

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky.

Činnosti

  • Balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách.
  • Dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků.
  • Mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích.
  • Obsluha strojů a zařízení.
  • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva.
  • Osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.
  • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
  • Skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence.
  • Výroba a aplikace náplní a ozdob, dokončování výrobků.
  • Záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání