Přeskočit navigaci

Řezník a uzenář

Charakteristika

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Činnosti

 • Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich.
 • Bourání masa.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů příslušného provozu.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.
 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Výroba konzerv.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Zpracování živočišných tuků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání