Přeskočit navigaci

Chovatel ryb a vodní drůbeže

Charakteristika

Chovatel ryb a vodní drůbeže zabezpečuje činnosti související s chovem, ryb a vodní drůbeže.

Činnosti

 • Obsluha rybích líhní a jejich zařízení.
 • Obsluha všech mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu.
 • Odchov plůdku, násad a tržních ryb.
 • Opracovávání a zpracovávání ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků.
 • Příprava (strojení) rybníků k výlovům, organizování výlovu.
 • Příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření.
 • Příprava optimálního rybničního prostředí pro chov (např. hnojení, vápnění a meliorace rybníků).
 • Údržba a oprava rybničních zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výběr generačních ryb a výtěr ryb.
 • Zajišťování reprodukce a líhnutí drůbeže, chov chovných zvířat a výkrm jateční drůbeže.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání