Přeskočit navigaci

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů

Charakteristika

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku včetně zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev a podmínek jejich rozvoje. Zahrnuje i získávání a další úpravy včelích produktů a výrobků z nich.

Činnosti

  • Chov včelích matek.
  • Ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku.
  • Pěstování a ošetřování včelařsky významných rostlin.
  • Rozmnožování včelstev.
  • Údržba a drobné opravy včelařských zařízení a vybavení.
  • Vedení evidence chovu včel.
  • Zabezpečení opylovací činnosti včel.
  • Zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev včetně diagnostiky.
  • Získávání a úpravování včelích produktů a výrobků z nich včetně balení a expedice.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.