Přeskočit navigaci

Opravář zemědělských strojů

Charakteristika

Opravář zemědělských strojů provádí práce při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení, motorových vozidel a technologických linek v zemědělské výrobě.

Činnosti

 • Čtení a využití technické dokumentace.
 • Montáž a seřizování strojů, zařízení a technologických linek v zemědělské výrobě.
 • Odzkoušení provedených oprav a montáží strojních součástí.
 • Renovace opotřebených součástí zemědělských strojů a zařízení.
 • Ruční a strojní obrábění technických materiálů, tváření za tepla a tepelné zpracování.
 • Ruční svařování kovových materiálů plamenem a elektrickým obloukem.
 • Řízení a obsluha motorových vozidel v zemědělské výrobě.
 • Stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti.
 • Údržba a opravy strojů, zařízení, technologických linek, mobilních energetických prostředků v zemědělské výrobě.
 • Vedení provozní evidence.
 • Vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.