Přeskočit navigaci

Hudebník

Charakteristika

Hudebník řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebně-dramatických děl, realizuje a řídí nahrávky a zvukové záznamy hudebních nebo slovesných děl, udržuje a zdokonaluje interpretační úroveň sólistů a sborů, vede nástrojové nebo hlasové skupiny a interpretuje kolektivní anebo sólovou část hudebního díla.

Činnosti

  • Hudební doprovod nácviků nebo veřejných provádění pěveckých partů, baletních nebo tanečních děl se sólisty a sborem.
  • Kolektivní interpretace hudebních děl - ve folklorních, tanečních, symfonických a operních souborech.
  • Nastudování a dirigování hudebních děl.
  • Nastudování a interpretace přidělených sólových rolí nebo hudebních partů na zkouškách a představeních.
  • Režie hudebních a komponovaných pořadů, vedení inscenačního týmu.
  • Sólová interpretace hudebních děl - ve folklorních, tanečních, symfonických a operních souborech.
  • Spolupráce s režiséry při obsazování rolí.
  • Umělecké vedení orchestrů, sólistů a sborů při zkouškách a představeních.
  • Vedení nástrojové nebo hlasové skupiny.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání