Přeskočit navigaci

Hutník

Charakteristika

Hutník řídí chod technologického zařízení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa, oceli a neželezných kovů.

Činnosti

  • Čištění, ošetřování a údržba strojů a zařízení, provádění jednoduchých oprav.
  • Kontrola průběhu tavicího procesu.
  • Obsluha strojů a zařízení pro přípravu a dopravu surovin a přísad.
  • Řízení chodu technologického zařízení na výrobu surového železa, oceli a neželezných kovů.
  • Sestavování vsázky.
  • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání