Přeskočit navigaci

Mechanik hudebních nástrojů

Charakteristika

Mechanik hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje strunné, klávesové, dechové, bicí a foukací hudební nástroje.

Činnosti

  • Kontrola kvality výrobků.
  • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
  • Provádění běžné údržby strojů a nástrojů.
  • Příprava materiálů pro výrobu hudebních nástrojů.
  • Servisní činnost - opravy a ladění hudebních nástrojů.
  • Seřizování a ladění hudebních nástrojů.
  • Sestavování a montáž jednotlivých součástí a dílů.
  • Výroba jednotlivých součástí a dílů hudebních nástrojů.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání