Přeskočit navigaci

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení

Charakteristika

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení řídí letový provoz a zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR a koordinaci se sousedními státy.

Činnosti

  • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.
  • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se spolupracujícími stanovišti a pracovišti v rámci státu.
  • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušných letových hladinách ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
  • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
  • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3154 - Řídící letového provozu 185 932 00
31540 - Řídící letového provozu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.