Přeskočit navigaci

Logistik skladových operací

Charakteristika

Logistik skladových operací zajišťuje činnosti spojené s optimalizací skladovacích procesů.

Činnosti

  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
  • Navrhování unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
  • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.
  • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
  • Spolupráce s logistikem dopravy a výroby.
  • Stanovení dílčích činností optimalizaci dopravně přepravního procesu.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití manipulačních prostředků.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Vyhodnocování a posuzování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4321 - Úředníci ve skladech 22 046 20 252
43210 - Úředníci ve skladech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání