Přeskočit navigaci

Logistik v dopravě a přepravě

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Činnosti

  • Akviziční činnosti spojené se zajišťováním přepravní činnosti.
  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
  • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
  • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu na mezinárodní úrovni.
  • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
  • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Zpracování cenových nabídek a tarifů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4323 - Pracovníci v dopravě a přepravě 30 260 28 001
43234 - Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti 26 569 25 173

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání