Přeskočit navigaci

Logistik výroby

Charakteristika

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Činnosti

  • Navrhování a zajišťování realizace racionalizačních opatření ve fázi přípravy a průběhu výroby.
  • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
  • Navrhování uspořádání výrobních procesů.
  • Provádění rozborů nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
  • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.
  • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
  • Spolupráce s logistikem skladových operací a logistikem dopravy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4322 - Úředníci ve výrobě 26 029 00
43220 - Úředníci ve výrobě 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání