Přeskočit navigaci

Logistik v dopravě a přepravě specialista

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě specialista řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Činnosti

  • Akviziční činnosti spojené s obchodem (přepravními požadavky).
  • Komplexní vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
  • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu.
  • Řízení optimalizačních procesů v dopravě.
  • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
  • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
  • Zpracování cenových nabídek a tarifů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21413 - Specialisté v oblasti logistiky 36 589 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.