Přeskočit navigaci

Oděvní manažer specialista

Charakteristika

Oděvní manažer specialista komplexně řídí provoz a organizuje práci rozsáhlých oděvních výrob při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem oděvní výroby a podílí se na tvorbě dlouhodobých plánů oděvní výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Rozhodování o systémových opatřeních v oblasti spotřeby živé práce, materiálu a výrobních změnách.
  • Rozhodování o zařazení nových výrobků do nabídky a zakázek do výroby.
  • Řízení výrobního úseku a koordinace činností s navazujícími úseky podniku.
  • Sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na úseky a příslušná období.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu včetně stanovování příslušných opatření.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21419 - Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání