Přeskočit navigaci

Oděvní návrhář modelář

Charakteristika

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Navrhování a vytváření nejsložitějších modelů a vzorů.
  • Řízení skupiny návrhářů při navrhování nových modelů a vzorů.
  • Sledování módních trendů a vytváření nové kolekce oděvních výrobků.
  • Spolupráce s útvarem technické přípravy při ověřování nových výrobků, technologických a pracovních postupů.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vyhodnocování plnění úkolů a kontrola.
  • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
  • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 00 22 940
21632 - Módní návrháři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání