Přeskočit navigaci

Vedoucí oděvní technolog

Charakteristika

Vedoucí oděvní technolog řídí a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé oděvní výroby.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování technologické přípravy oděvní výroby.
  • Kontrola dodržování technických postupů, kvality vzorkových zakázek a kolekcí.
  • Koordinace ověřování nových technologických postupů a materiálů.
  • Navrhování a doporučování nákupu nové techniky a technologií.
  • Organizace ověřování nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
  • Organizace vypracování technologických předpisů, norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
  • Řízení oblasti tvorby technicko-hospodářských norem.
  • Spolupráce s útvarem vývoje na vzorové a kolekční činnosti.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21493 - Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech 36 358 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání