Přeskočit navigaci

Oděvní technik jakosti

Charakteristika

Oděvní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality vstupních materiálů a hotových výrobků v oděvní výrobě.

Činnosti

  • Kontrola a provádění klasifikace vzorů a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
  • Kontrola dodržování technologických postupů, včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
  • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
  • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků, při tvorbě kontrolních postupů a systémech jakosti.
  • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
  • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
  • Zajišťování vstupní kontroly materiálů a dalších komponentů.
  • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání